Your browser does not support JavaScript!
:::
:::
 
 
 

 

 

單位名稱

畢業人數

填答人數

填答率

已就業

未就業

1

1100-醫學系

100

17

17.00%

12

5

2

1200-護理系(含碩士班)

115...

政府研究資訊系統(Government Research Bulletin,GRB)
http://grbsearch.stpi.narl.org.tw/GRB/execOrgSearch.jsp?execOrgan=FD26F007
學習相關網頁 [ 2010-07-06 ]

 

 

  • 英語學習園地

...
網  站  連  結 說   明

學術交流相關網頁 [ 2010-07-06 ]

 

 

學術交流

     研討會

...
研討會名稱 時間 地點

其他相關連結 [ 2010-07-06 ]

 

 

相關連結
 
國內學公會及大專院校系所
台灣職能治療學會The OT Association in Taiwan